Péče a služby

Poskytujeme odborné oční vyšetření v plném rozsahu ambulantní péče, s důrazem na včasný záchyt a léčbu glaukomového onemocnění, očních komplikací u pacientů s diabetickým onemocněním a hypertenzí.

Poskytujeme konzultace před laserovým odstraněním dioptrických vad včetně vyšetření a doporučení na specializovaná pracoviště.

Standardní vyšetření

  • Vyšetření zrakové ostrosti do dálky (Snellenovy optotypy) a do blízka (Jaegerovy tabulky), vyšetření barevného vidění
  • Objektivní vyšetření refrakční vady za pomoci autorefraktometru s přesným stanovením sférické nebo cylindrické korekce
  • Keratometrické vyšetření (průměr a zakřivení rohovky) před aplikací kontaktních čoček
  • Biomikroskopické vyšetření předního segmentu a světlolomných prostředí oka
  • Vyšetření očního pozadí přímou oftalmoskopií nebo nepřímou binokulární oftalmoskopií na štěrbinové lampě
  • Vyšetření komorového úhlu (gonioskopie)
  • Měření nitroočního tlaku bezkontaktním nebo aplanačním tonometrem
  • Vyšetření okulomotorické rovnováhy a binokulárních funkcí
  • Vyšetření zorného pole statickou perimetrií počítačem řízeným perimetrem

Vybavení ordinace

Ordinace je vybavena nejmodernějšími diagnostickými přístroji, které pracují převážně bezkontaktní metodou, což znamená, že oko pacienta není zbytečně zatěžováno přímým dotykem měřících přístrojů.