Placené výkony

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami.

Vyšetření na řidičský průkaz 200,-Kč
Vyšetření na zbrojní pas 200,-Kč
Komplexní vyšetření nepojištěného pacienta 500,-Kč
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 300,-Kč
Vyhotovení zprávy o úrazu / pojistné události pro komerční pojišťovny 150,-Kč
Vyhotovení lékařské zprávy na vlastní žádost pacienta 150,-Kč

Smluvní pojišťovny

Máme uzavřené smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - 111
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) – 201
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a ve stavebnictví (OZP) – 207
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky (ZPMV) – 211
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) – 205